La Llei de normalització lingüística tornarà a la versió original

Aquest dimarts i a proposta d'El Pi, es debatrà una proposició de llei que tomba les modificacions fetes per Bauzá

El ple del Parlament de dimarts debatrà i votar à una proposició de llei d'El Pi per anul·lar els canvis en la Llei de normalització lingüística aprovats per Bauzá la legislatura passada i tornar a la versió acordada el 1986.

En l'explicació de motius per promoure el canvi legislatiu, El Pi assenyala que la modificació de la normativa relativa a la llengua és "una qüestió tan sensible" que considera que sempre ha de fer-se "de manera equilibrada, serena i consensuada, cosa que no va ocórrer amb la modificació de la Llei de funció pública realitzada pel passat Govern del PP el 2012".

El Pi proposa que el català torni a ser requisit per treballar en l'Administració i anul·lar la castellanització de topònims

Proposa "tornar a la situació anterior a aquesta modificació i recuperar el pacte que es va establir entre tots els partits amb representació parlamentària el 1986". El canvi que planteja El Pi suposa anul·lar l'eliminació del coneixement del català com a requisit per treballar a l'Administració pública de Balears i la castellanització de topònims.

La modificació que proposa El Pi estableix que "les bases de convocatòria per a la provisió de places a l'Administració i les corporacions locals inclouran una referència expressa al coneixement del català" i que "els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana".