L'OBSERVATORI

Una liquidació ordenada de l'empresa

JORDI CASTELLS, soci d'INSOLNET Solucions Concursals, SLP

Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre d'empreses que han estat declarades en concurs de creditors durant el segon trimestre de 2015 ha disminuït un 26,7% respecte del mateix període de l'any anterior. En total, 1.426 empreses.

No obstant això, el nombre d'empreses que acudeix als jutjats mercantils per liquidar de manera ordenada els seus actius o cercar una sortida a una activitat econòmica viable és molt residual. Per posar en context aquestes dades, el Registre d'Economistes Forenses (Refor) va contrastar aquestes dades amb altres de l'economia i obtingué que el nombre d'empreses declarades en concurs durant l'exercici 2014 va ser, segons l'INE, de 7.038; el nombre d'empreses que van cessar la seva activitat va ser de 376.945 i el nombre d'expedients tramitats per FOGASA va ser de 276.589, corresponents a 120.385 empreses.

Per tant, la correlació entre el nombre d'empreses declarades en concurs i el nombre d'empreses que han cessat en la seva activitat serà determinant per afirmar la millora d'aquest indicador. A falta d'un estudi sobre el tema, tot sembla indicar que la correlació és positiva i la notícia ha de portar-nos a pensar que un indicador més de l'economia espanyola (a més del creixement del PIB i de les expectatives de millora en la taxa d'atur) apunta a la recuperació de l'economia espanyola i al final de la crisi econòmica.

Paral·lelament la legislació concursal s'ha modernitzat notablement, ha inclòs nous instituts, pre i per a concursals, i ha establert el mecanisme de la segona oportunitat (RDL 1/2015 de 27 de febrer), si bé és cert que amb diferent sort: s'ha de reconèixer l'escàs èxit, de moment, de la mediació concursal.

Tot això, però, després d'haver transcorregut ja el pitjor de la crisi.

Per això és important donar a conèixer les possibilitats que actualment permet la legislació, els avantatges d'una liquidació ordenada, i en termini, per evitar responsabilitats de l'òrgan d'administració social i les possibilitats que existeixen per a la reestructuració d'empreses i per a la viabilitat d'activitats econòmiques. Si no es fa així, a més del dany als creditors, treballadors i altres operadors econòmics, l'administrador o òrgan d'administració social pot trobar-se amb la desagradable sorpresa d'expedients de derivació de responsabilitat, de l'AEAT o TGSS, o d'execució d'avals que ja no recordava haver signat renunciant al benefici d'ordre, divisió i excussió.

A més, ha d'eliminar-se l'estigma del concurs de creditors i reconèixer-lo com una oportunitat: o de finalitzar una empresa correctament, tot causant el menor perjudici als creditors, o de permetre la viabilitat d'una activitat econòmica.

Paral·lelament, si arriba a aprovar-se el codi mercantil tal com està previst en l'avantprojecte, es permetrà la liquidació de societats amb manca d'actiu suficient per fer efectius els seus deutes. És de preveure que moltes empreses que fins a la data quedaven als llimbs de les 'societats en dissolució' puguin procedir a l'extinció de la societat de manera molt més àgil.

Res serà igual després d'aquesta crisi, i la nova legislació concursal permet i permetrà resoldre situacions d'insolvència mitjançant diferents opcions. Els professionals del sector haurem d'acostar aquesta informació a l'empresari per tal que una altra nova crisi no tingui els efectes devastadors que ha tingut l'actual.