Buscar una pel·lícula

Verdi HD

Carrer Verdi, 32|Barcelona|932 387 990

Dilluns no festius dia del espectador. Venda anticipada: 932 387 990 i www.cines-verdi.com

www.cines-verdi.com

Pel·lícules en emissió

27/02/2020

11.30

27/02/2020

16.00 18.00

27/02/2020

11.30 16.00 18.30 20.15 22.30

27/02/2020

22.30

27/02/2020

18.25 20.30 22.30

27/02/2020

11.30

27/02/2020

16.00

27/02/2020

11.30 16.00 17.45 20.10 22.00

27/02/2020

20.15

27/02/2020

16.45

Mapa

Cinemes propers

Verdi HD

Barcelona

Verdi Park HD

Barcelona

Cinemes Texas

Barcelona

Bosque Multicines

Barcelona

Cercador de cinemes