07/03/2021

8/3: Més papistes

1 min

Amb els cognoms de les seves àvies, Vicenç Villatoro Lamolla firmaria Vicenç Vives Carpio.

L'expressió “ser més papista que el Papa” se sol aplicar als fanàtics d’una determinada idea, als qui apliquen una convicció amb un rigor, un extremisme i una intolerància que va més enllà del que comporta aquesta convicció. En aquest sentit, el viatge, importantíssim i històric, del papa Francesc i la seva foto amb l’aiatol·là xiïta Al-Sistani han deixat retratats uns quants que són més papistes que el Papa. A una banda, d’una manera literal: catòlics que rebutgen tot diàleg amb l’islam han quedat desacreditats pel cap de l’Església catòlica a través d’aquesta foto. Però sobretot a l’altra banda. Certament, Al-Sistani no és dintre del xiisme l’equivalent al Papa. No hi ha un equivalent, de fet. Però és una figura molt rellevant. I amb la foto deixa, metafòricament, com a més papistes que el Papa tots aquells que en nom de l’islam han marginat, atacat i perseguit fins a l’extermini les persones d’altres religions o sense religió. El discurs de l’integrisme catòlic ha quedat desautoritzat pel viatge del Papa i per la foto. El de l’islamisme polític, encara més. El catolicisme i l’islam són molt importants en el món d’avui. És clau per al futur que, a una banda i l’altra, no s’imposin els qui són més papistes que el Papa. La foto hi ajuda.

stats