BON DIA

Franco ha continuat fent història

SI EN ALGUN PAÍS ha resistit la frase que diu que la història l’escriuen els guanyadors és Espanya. Franco va guanyar la Guerra Civil, i els seus quaranta anys de violència física i institucional i de negació de drets civils han modelat la cultura política que hem heretat. Per això encara hi ha tantes plaques d’un règim feixista als carrers d’un estat democràtic. Algunes decisions de Franco encara resisteixen el pas del temps: la monarquia restaurada dels Borbons, encara vigent, és el fruit d’una tria personal de Franco. Que fins ara hagi continuat enterrat en la solemnitat del mausoleu que es va fer erigir en vida per presoners de guerra no és, doncs, tan estrany. La Transició va tenir llums, però l’ombra principal va derivar del punt de partida. Que quedés clar que un bàndol havia guanyat la guerra. I a partir d’aquí, parlem de la resta.