ABANSD’ARA

Causas del contagio (1918)

De l’article de Manuel Rodríguez Codolá, Siliceo (Barcelona, 1872-1946), a La Vanguardia (26-X-1918). Foto d’un ramat de cabres, cap al 1910, a la Rambla de Barcelona (al fons, el Palau Moja). L’epidèmia de la grip anomenada també “febre mediterrània” travessava en aquella tardor del 1918 una fase crítica, tot i que havia entrat a Catalunya l’hivern anterior.
M. RODRÍGUEZ CODOLÁ 1918