TOVALLONS NEGRES

Comenta la notícia

Els comentaris que hi ha a sota de les notícies dels diaris online són de vegades enginyosos, de vegades burletes, de vegades racistes, de vegades mal educats i de vegades tot alhora. Els 50 comentaris en contra o a favor d'un article poden haver estat escrits pel mateix autor de l'article o per un únic enemic. Normalment, quan veus que el que escriu el comentari a favor anomena l'articulista pel nom i no pel cognom i aprofita per fer propaganda del seu darrer llibre com qui no vol la cosa, jo sospito.

La cosa pot no agradar-nos, però des del moment que el diari en qüestió decideix que aquests comentaris es publicaran amb filtre o no, vol dir que tenen una certa legitimitat. Aleshores, per quina raó els diaris quan publiquen notícies sobre la família reial no admeten els comentaris? Si es miren els diaris de diumenge ho podran comprovar. Una notícia sobre la successió del rei Joan Carles tenia una nota a sota en què llegies: " En este elemento no se pueden realizar comentarios. Gracias ". Per què?

Per evitar els insults, les burles o les proclamacions incendiàries de la República? Aleshores, per què permeten els insults, les burles i les proclamacions incendiàries en altres notícies? Em sembla ridícul parlar de censura en una cosa tan barateta com els comentaris online d'una notícia, però no veig per quina raó jo haig d'entomar amb esportivitat tot el que em vulguin dir i Don Joan Carles, no.

Més continguts de