ABANSD’ARA

Comunicat de Jacint Verdaguer (1895)

De la nota suplicada de Jacint Verdaguer (Folgueroles, 1845 - Vallvidrera, 1902), publicada avui fa 125 anys a El Noticiero Universal (17-VI-1895), diari que dirigia Francisco Peris Mencheta (València, 1844 - Barcelona, 1916). Aquest comunicat obria la sèrie d’articles reivindicatius coneguda amb el títol genèric En defensa pròpia. La publicació dels textos combatius de Verdaguer va coincidir, en aquell tombant de segle, amb altres campanyes rellevants de periodisme de persuasió, com la desplegada per Émile Zola (París, 1840-1902) arran del cas Dreyfus, iniciada el 1897 i culminada en el magistral J’Accuse...!, el 1898. Aquesta secció ja ha inserit altres peces del llarg i punyent cicle d’autodefensa de Verdaguer (peces transcrites aquí els dies 2-X-2012 / 5-VII- i 22-XI-2013 / 5-IX-2018 / 1-IX-2019).
JACINT VERDAGUER 1895