EL CONCEPTE

Consulta

El desconeixement, el dubte i la necessitat d'obtenir una informació precisa són les raons bàsiques per a una consulta. Demanem el parer d'un expert, sigui del metge o d'un pare, per esbrinar si anem errats o entendre què ens passa. Una consulta popular segueix aquesta lògica: demanem l'opinió i el coneixement del poble per aclarir què necessita la ciutadania i si el que un col·lectiu proposa coincideix amb allò que la societat considera òptim.

Més continguts de