‘PÍNDOLA LEGAL’

Contracti precari, per favor!

El govern incentiva des d’aquest mes que les empreses contractin treballadors fixos, sobretot de salaris ínfims i precaris. Estàvem acostumats a facilitats per contractar col·lectius desfavorits com aturats de llarga durada, dones o majors de 45 anys. Aquestes bonificacions han passat a la història. Ara els costos es disminueixen principalment a aquelles empreses que paguen salaris com més baixos millor.

Surt més barat tenir dos treballadors de 1.000 € de sou que un de 2000 €, independentment de la seva edat o situació. Un exemple: una empresa de pàrquing contracta un operari amb un salari de 900 euros i una empresa tecnològica contracta un tècnic per 1.600 €. L’empresa innovadora i generadora de llocs de treball de qualitat pagarà un tant per cent de Seguretat Social sobre el salari abonant un 30% més alt que l’empresa amb salaris de subsistència.

L’Estat promou la creació d’empreses poc qualificades i treballs precaris? Serà sostenible el sistema si aquests treballadors de 900 euros ni paguen imposts ni tenen capacitat de consum però requereixen serveis públics?

O només volen disminuir la llista d’aturats a qualsevol preu?...

Més continguts de