ABANS D’ARA

Edison (1931)

De l’article de Josep Maria de Sagarra (Barcelona, 1894-1961) publicat a Mirador (22-X-1931) arran de la mort del científic, inventor i empresari Thomas Alva Edison (Milan, Ohio, 1847 - West Orange, Nova Jersey, 1931), esdevinguda avui fa vuitanta-nou anys. Imatge: dibuix anònim en el setmanari ¡Cu-Cut! (10-X-1910), que il·lustrava un text satíric sobre gramòfons.
JOSEP MARIA DE SAGARRA 1931