Europa reforça els drets de les víctimes

Uns 75 milions d'europeus, és a dir, l'equivalent a un 15% de la població de la Unió Europea, són cada any víctimes d'alguna forma de delinqüència o de crim.

Aquestes persones, tant si han estat víctimes de la violència de gènere, com del tràfic d'éssers humans, del crim organitzat o del terrorisme, necessiten ser tractades amb respecte i dignitat, necessiten comptar amb protecció i suport, i han de poder accedir als mecanismes judicials, així com a una compensació justa. Les lleis actuals dins els estats membres de la Unió Europea sovint divergeixen massa i no sempre satisfan aquestes necessitats. Hi ha víctimes que no reben assistència després de patir un delicte violent, o a les quals no s'assigna un traductor quan han de testificar davant d'un tribunal d'un altre país... Les preguntes que assetgen un ciutadà que ha estat víctima d'un delicte o d'un crim en un altre país són nombroses: a qui s'han de dirigir per obtenir suport per moure's per un sistema judicial que desconeixen?, quins drets els emparen en cada país?

Ara Europa en té la resposta. Una nova legislació de la Unió, que va ser aprovada al Parlament Europeu el dimecres 12 de setembre per una aclaparadora majoria de 611 eurodiputats, establirà uns estàndards mínims per a tota la Unió per garantir que les víctimes disposin de l'ajuda i el suport necessaris independentment d'on es produeixi el crim, sigui a Barcelona, Roma, Londres o Berlín. La nova legislació permetrà que les víctimes de delictes i crims comptin amb uns drets similars arreu de la Unió. És una fita històrica i un senyal que Europa treballa pels drets dels seus ciutadans. És, a més, un altre exemple que la política europea no tracta de competències entre institucions, sinó de com ajudar la gent real, de com actuar pensant en l'interès dels europeus.

Un cop aprovada la nova directiva, si un ciutadà pateix un delicte o un crim, haurà de ser tractat amb respecte i sensibilitat d'acord amb les seves necessitats, rebrà suport pràctic i emocional, així com informació i assessorament per superar els efectes sovint traumàtics de la mala experiència viscuda. El nou text garantirà la protecció de les víctimes de les intimidacions dels delinqüents i prestarà especial atenció als menors i a les persones discapacitades, que poden patir nous danys provocats involuntàriament pel sistema, els mitjans o la societat.

Les víctimes necessiten que la justícia sigui eficaç. Sovint han de participar en els processos judicials que es deriven del delicte o crim patit. En aquests casos, necessiten informació sobre els drets que els emparen al país on s'ha produït el delicte i sobre la progressió del seu cas i la data de celebració del judici. També han de poder explicar la seva visió dels fets i comptar amb un servei de traducció i interpretació en cas que no entenguin o no s'expressin fluïdament en la llengua en la qual s'està duent a terme el procés. A més, les víctimes han de ser compensades pels danys patits i reemborsades per la seva participació en les vistes.

Aquesta nova llei europea és especialment important pel que fa a les víctimes del terrorisme. Com sabem, atesa la particularitat del crim que han patit i també com a conseqüència del fet que sovint estan subjectes a un escrutini públic, aquestes víctimes requereixen una atenció especial. Amb la nova llei, tots els països de la Unió hauran de prestar una especial atenció a les víctimes del terrorisme i hauran de treballar per protegir-ne la dignitat i la seguretat.

És evident que a la Unió Europea podem millorar la vida dels ciutadans treballant conjuntament. Aquesta vegada ens centrem en les víctimes de la delinqüència i el crim per garantir que aquestes persones rebin el suport que necessiten i el respecte que mereixen, independentment de quin sigui el país europeu de procedència. Això ajudarà a enfortir la confiança dels ciutadans en la justícia i en els sistemes judicials d'arreu de la Unió Europea.

Malgrat que en molts casos no existeix la possibilitat d'acabar fent desaparèixer el patiment de les víctimes o recuperar el que han perdut, sí que està a les nostres mans reduir la seva frustració després del delicte o del crim que han patit.

Massa sovint el nostre sistema judicial s'ha centrat exclusivament en el criminal o el delinqüent i s'ha oblidat de la víctima. Amb aquesta nova llei i les mesures especials previstes, situem les víctimes en primer pla, al lloc que els pertoca.

Voldria agrair al Parlament Europeu el seu ferm suport a la proposta de la Comissió Europea i, sobretot, als ponents Teresa Jiménez-Becerril i Antonyia Parvanova.

Més continguts de