ABANSD’ARA

Evaristo Arnús, financiero y mecenas (1890)

De l’article de Josep Roca i Roca (Terrassa, 1848 - Barcelona, 1924) a La Vanguardia (28-XII-1890), arran de la mort d’Evarist Arnús (Barcelona, 1820-1890). Dissabte va fer dos-cents anys del naixement d’aquest financer, molt influent en el segle XIX, un dels promotors de l’Exposició Universal de Barcelona del 1888. Foto del 1886 feta en el mític estudi dels Napoleón.