OBSERVATORI

Innovació educativa, la propera revolta als centres

Fa temps que dic que el Govern Bauzá va aconseguir, sense voler ni preveure-ho, una fita molt valuosa: l'organització de la comunitat educativa per tirar endavant la lluita per uns objectius comuns, una educació pública, de qualitat i en català.

Som de les que pens que la reivindicació no ha acabat i que cal exigir totes les millores que encara no s'han pogut aconseguir. Però cal confiar que les portes són obertes i que el camí està traçat.

Ara bé, també pens que no ens podem quedar en la lluita i el conflicte, sinó que "malgrat la boira, cal caminar".

Pens que és el moment de fer una passa més, cal construir aquella escola en què somiam quan parlam d'educació de qualitat. I crec que aquesta escola ha de ser construïda entre tota la comunitat educativa que, empoderada, construeix el seu futur.

I quan dic futur parl d'una escola del segle XXI amb mestres, alumnes i famílies del segle XXI, que són protagonistes del seu projecte: que planifiquen què i com volen ensenyar i aprendre.

Quan somii aquesta escola, no hi veig llibres de text ni taules arrenglerades; no hi veig lliçons magistrals; no hi veig alumnes que escolten i mestres que expliquen; no hi veig famílies que acompanyen i recullen infants; no hi veig segregació; no hi veig lleis educatives que emmordassen...

Quan somii aquesta escola, hi veig autonomia de centres, hi veig comunitats d'aprenentatge, hi veig tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació, hi veig ambients, hi veig tallers, hi veig projectes... Hi veig professionals i alumnes alegres i motivats. Hi veig famílies protagonistes de l'educació. Hi veig aire fresc, innovació, inclusió, formació, cooperació, èxit...

Pens que la revolta (i pens en el significat etimològic de la paraula) ha de significar un gir sobtat, anar més enllà, fer un salt de qualitat.

Dedicar l'energia a la construcció d'un projecte engrescador d'innovació educativa pot donar molt de rèdit (i no en sentit econòmic, que pens que a llarg termini també), sinó molt de benestar i molta qualitat de vida.

Durant la campanya, i també ara en el govern, els companys de MÉS per Mallorca tenim un objectiu comú: treballam perquè la gent sigui més feliç.

És això, companys: treballem per una escola de gent feliç.