ABANSD’ARA

Joan Salvat-Papasseit (1924)

Article de Garcés (Barcelona, 1901-1993) publicat tal dia com avui a La Publicitat (22-VIII-1924), arran de la mort de Joan Salvat-Papasseit (Barcelona, 1894-1924), poeta i promotor de publicacions innovadores. Salvat-Papasseit va morir molt jove, però la seva obra va influir anys després en un catalanisme amb accent social que resistia enfront del franquisme.