ABANSD’ARA

Las marinas de Pla

D’Estelrich (Felanitx, 1896 - París, 1958) a Destino (3-V-1947). Aquest abril fa cinc anys que la Càtedra Josep Pla - Universitat de Girona va dedicar una jornada a Estelrich amb aportacions que recull el llibre El món d’ahir de Joan Estelrich, editat per Xavier Pla, professor que exposa l’admiració recíproca que tenien des de joves Estelrich i Pla (Palafrugell, 1897-1981).