Un tast de català

¿Li ha pagat i l'ha pegat O l'ha pagat i li ha pegat?

Decidir si un verb regeix un complement di recte o indirecte de persona crea bastants dubtes. I els dubtes porten a un mal ús de la preposició a , tant per incorrecció ("La grip afecta a Messi") com per ultracorrecció ("La grip impedeix Messi jugar demà"). De vegades pot anar bé pronominalitzar: partir de "l'afecta" i "li impedeix" ens ajuda a corregir les frases anteriors. Però no sempre tenim clar si hem de dir li, el o la .

Ens passa, per exemple, amb els verbs pegar i pagar . Si peguem o paguem alguna cosa, qui rep és li : "Li vaig pegar un cop", "Li he pagat el sou". Però si no diem què, ja no sa bem si el vaig pagar o li vaig pagar ; si l'ha denunciat per pegar-la o per pegar-li . En el cas de pegar la norma és clara i segueix l'ús més ge neral: qui rep sempre és li . "Sempre la pega" és incorrecte i es diu, segurament, per influència del castellà.

En el cas de pagar , en canvi, no ho és tant. La fitxa 1754/2 de l'Optimot estableix categòricament que és correcte "Encara no l'he pagat" i incorrecte "Encara no li he pagat".

Però molts diem "No l'he pagat" si ens referim a alguna cosa -per exemple, un rebut- i "No li he pagat" si parlem d'algú. I al mateix DIEC, a l'entrada compte , hi trobo "pagar-li amb diners", que abona un pagar sense complement directe. I és que, a l'hora de divulgar la normativa, sempre és perillós ser categòric, sobretot quan la norma contradiu la intuïció.

Més continguts de