Metges i juristes

Els perquès i la veritat són un manament ineludible per a un governant democràtic

Una classe amb alumnes d'ESO a l'institut Cristòfol Despuig de Tortosa. / Jordi Marsal / ACN
JORDI NIEVA-FENOLL
JORDI NIEVA-FENOLL Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona