Publicitat
Publicitat

ABANS D'ARA

El dret a l'autodeterminació

L'aparició nítida del concepte d'autodeterminació, com a concepte general, és relativament recent i pot situar-se en la segona meitat d'aquest segle, com a conseqüència del nou ordre que sorgeix de la Segona Guerra Mundial.

[....] L'article 1.2 de la Carta de les Nacions Unides [...] consagra com a un dels objectius de la institució el de "desenvolupar entre les nacions relacions amistoses, basades en el respecte al principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret a la lliure determinació".

[...] Els plantejaments són prou amplis: "en virtut del principi d'igualtat de drets i de l'autodeterminació dels pobles, consagrat en la Carta de les Nacions Unides, tots els pobles tenen el dret de determinar lliurament, sense ingerència externa, la seva condició política i de preveure el seu desenvolupament econòmic, social i cultural, i tot Estat té el deure de respectar aquest dret de conformitat amb les disposicions de la Carta".

[...] El dret dels pobles a la seva autodeterminació, entès com el dret a donar-se el sistema d'organització política que estimin més convenient als seus interessos, és un dret immanent, que es deriva d'altres drets previs. Crec que el punt de partida, en definitiva, el primer dels drets col·lectius, és el dret a la identitat, és a dir, el dret dels pobles a veure reconeguda la seva existència o, si voleu, la seva realitat cultural diferenciada.

Aquesta mateixa realitat és el fonament d'un segon dret, el dret a l'autogovern, que reconeix, al poble de què es tracti, el dret genèric a ordenar la seva convivència interna i externa, per tant en l'ordre interior, l'organització de la mateixa comunitat i, en l'ordre exterior, la de la seva relació amb les altres comunitats. Aquest dret genèric a l'autogovern condueix inevitablement, en un nivell posterior, al dret a determinar específicament si aquella ordenació s'ha de produir en el si d'una estructura política exclusiva o no i, en aquest cas, si la integració en una estructura més àmplia ha de ser-ho amb o sense una organització pròpia. Aquest és el dret a l'autodeterminació.

Josep Maria Puig Salellas 1997

Riure, malgrat tot

Més continguts de