ABANSD’ARA

La ‘Passió’ d’Olesa el 1935

Del Mirador indiscret, secció de Mirador (4-IV-1935) en què, segons diu Carles Singla en la seva tesi sobre aquest setmanari, diversos periodistes publicaven notes amenes. Aquell dia les van dedicar a la Passiód’Olesa, tradició que va resistir el clima advers de la II República, i que avui és ben vigorosa i participativa. Imatge: cartell dels anys 30.
MIRADOR INDISCRET 1935