ABANSD’ARA

Possibilitats forestals de Catalunya (1937)

De l’article de Pau Vila (Sabadell, 1881 - Barcelona, 1980), a La Publicitat (30-V-1937). Mitjans de comunicació d’arreu dediquen una atenció especial aquesta setmana a la crisi climàtica. Fa vuitanta-dos anys, en una Catalunya bombardejada, el geògraf Pau Vila ja vetllava per mantenir els boscos, una eina contra la degradació atmosfèrica. Foto: Fons Pau Vila.