ABANSD’ARA

Primera entrada de Carlos VII en España

Del text i foto de Martí de Riquer (Barcelona, 1914-2013) a Destino (15-VI-1940). El 5 de juliol passat va fer 150 anys de l’entrada a Espanya de Carles VII, pretendent tradicionalista al tron, fet històric que el filòleg Martí de Riquer recordava en aquest article basat en documentació familiar. Foto: Carles VII, assegut, i Martí de Riquer, a la seva esquerra.
MARTÍN DE RIQUER 1940