Publicitat
Publicitat

Un tast de català

Què fem amb el carro?

Amolts ens passa, si anem uns dies a Londres, que quan en una porta hi diu pull o push ens quedem uns segons dubtant. Per si us serveix d'ajuda, ho hauríeu de traduir per estireu o empenyeu.

En castellà, en canvi, en diuen tirar o empujar. Sembla, doncs, que de fer força per atreure una cosa cap a nosaltres –en aquest cas, la porta– no n'hem de dir tirar sinó estirar.

L'estirar del castellà, un verb que també tenen, només comparteix una part del significat del nostre estirar: la d'allargar una cosa estenent-la o tibant-la. Exigeix, doncs, material arronsable i dilatable, com ara un llençol, un braç o la pell. I, en un sentit figurat, un sou o una reunió.
Per a la resta diuen tirar però aquest tirar, a més d'hacer fuerza para traer hacia sí –el nostre estirar–, també vol dir arrastrar tras de sí –el que fan els cavalls amb un carro–, i d'això sembla que potser n'hauríem de dir tirar.

Aquest sentit de tirar és a tots els diccionaris però, per desgràcia, la majoria el fan transitiu –fan que els cavalls tirin el carro i no del carro–, i això el fa inviable per un excés d'ambigüitat amb altres sentits de tirar, incloent-hi el no normatiu de desprendre's d'una cosa.

Barrat aquest camí, alguns diccionaris es decanten per estirar el carro, una opció que, sense ser incorrecta, trobo que és més impròpia que tirar del carro. Per sort, a l'Alcover-Moll i al D62 sí que hi surten animals tirant de carros. Com també n'han tirat, aclarint-me l'embolic, els meus companys lingüistes d'altres mitjans.

Riure, malgrat tot

Més continguts de

Riure, malgrat tot
PUBLICITAT
PUBLICITAT