Publicitat
Publicitat

L' EDITORIAL

Reforma laboral: ocupació a canvi de flexibilització

El govern de Rajoy va consumar ahir el canvi de legislació laboral. El principal objectiu de l'executiu espanyol és flexibilitzar els acomiadaments i les contractacions per impulsar l'ocupació. I amb aquesta prioritat al cap, posa el focus en l'empresa com a creadora de riquesa i deixa en l'ombra els drets dels treballadors. El principal perill d'aquesta aposta és que la bateria de novetats només serveixi per augmentar la precarietat. Sobretot si tenim en compte que mentre no es reactivi l'economia i es desfaci el nus del crèdit, les empreses difícilment contractaran a ningú. A curt termini, doncs, l'atur creixerà, tal com el mateix Rajoy ja s'ha encarregat de dir.

La paraula clau que defineix el canvi és abaratiment . S'abarateix l'acomiadament improcedent -33 dies per any treballat- i s'aposta pel procedent a 20 dies per any, que serà en la pràctica la principal via per fer fora treballadors a causa de les facilitat que es dóna a les empreses per fer EROs. És, sens dubte, una bona notícia la bateria de bonificacions als qui facin nous contractes, especialment a joves, dones i aturats, així com el fre a la temporalitat. L'abaratiment va acompanyat de més flexibilitat en les relacions laborals que deixa tocada l'acció sindical -es donen facilitats a les empreses per saltar-se els convenis sectorials i provincials, o per canviar horaris i sous- i s'afebleix la incidència dels comitès d'empresa. Es produeix, doncs, una liberalització del marc laboral.

Tot això ha estat ben rebut per l'empresariat, com ahir va quedar clar amb la reacció patronal. També és el que volien els mercats financers internacionals i l'Europa de Merkel i Sarkozy. En canvi, són senyals d'alerta per a l'esquerra i els sindicats, que sobretot llegeixen el canvi com a precarització. Però l'important no és veure a qui s'acontenta o es disgusta, sinó la incidència real que tindran les mesures per crear ocupació, l'autèntic problema social i econòmic. I és en aquest àmbit on no es veu gens clar que es produeixi una millora a curt termini.

Riure, malgrat tot

Més continguts de