UN TAST DE CATALÀ

Se'n desdiu o s'hi repensa?

Sempre que trobo titulars del tipus "Almunia es desdiu i afirma que Catalunya quedarà fora de la UE" canvio es desdiu per es fa enrere. Com que és un canvi que algun redactor no entén i que altres mitjans no fan, l'explicaré per veure si convenço algú o, al contrari, algú em fa veure que no tinc raó.

Tal com jo ho veig, desdir-se és un verb que regeix i exigeix un complement introduït per de. És a dir, de la mateixa manera que no podem dir "Almunia s'oposa i afirma que...", perquè oposar-se exigeix que diguem a què, tampoc podem desdir-nos si no diem de què.

No cal dir que podem dir i escriure s'hi oposa o se'n desdiu, però per fer-ho necessitem un context i un antecedent que doni sentit lèxic al pronom feble. Per tant, no ho podem escriure en un titular informatiu, que és, per definició, una unitat de significat autònoma.

En canvi, se desdice sí que admet un ús absolut, sense complement de cap mena, cosa que permet el titular "Almunia se desdice y afirma..." La perífrasi fer-se enrere també admet l'ús absolut -és optatiu que diguem de què ens fem enrere- i, per tant, n'és un bon equivalent per sortir del pas.

Fixem-nos, però, que no sempre el sentit d'un pronom feble depèn del context. El titular "Almunia s'hi repensa i afirma..." sí que seria possible, perquè el pronom hi de s'hi repensa, a diferència del pronom en de se'n desdiu, no exigeix cap antecedent sinó que forma part del verb pronominal repensar-s'hi.

Perquè ho entengueu millor és el mateix que passa, però al revés, si comparem hi vaig amb se'n va. En aquest cas és hi el que demana un antecedent, mentre que en està integrat en el verb anar-se'n.

Més continguts de