ABANSD’ARA

Sessió Robert Gerhard (1930)

De la crítica de Lluís Millet (el Masnou, 1867 - Barcelona, 1941) publicada, aquest mes fa noranta anys, a Revista Musical Catalana (I-1930). El 5 de gener va fer mig segle de la mort, a l’exili, del compositor Robert Gerhard (Valls, 1896 -Cambridge, 1970). Va adaptar a l’univers sonor català la tècnica dodecafònica o serial de Schönberg, de qui era deixeble.

LLUÍS MILLET I PAGÈS 1930