EL SONET

Sonet

El sonet no és pas pueril; és per això que perdura com la perfecta estructura per configurar l'estil poètic i seguir el fil del començ al colofó.

Aquí l'escric d'art menor per natural i planer, perquè l'espai no és sobrer i també per tradició: Perquè és el 7 que s'imposa en la parla, crea un hàbit, com en Bauçà o en la glosa on tot és heptasil·làbic.

Més continguts de