ABANSD’ARA

Sueu, però sense parlar-ne

Article costumista complet de Carles Soldevila (Barcelona, 1892-1967), a La Publicitat (5-VIII-1928), sobre la calor, que ja mortificava noranta anys enrere (34 graus a l’ombra!). Un quart de segle abans també era tema per a l’humor a la premsa, com l’acudit gràfic de Gaietà Cornet (Barcelona, 1878-1945) en el setmanari ¡Cu-Cut! (24-VII-1902). En el peu del dibuix el ninotaire donava aquesta explicació: “Nou sistema hidroteràpic / per combatre la calor / que oferim de bona gana / a tots els nostres lectors”.
CARLES SOLDEVILA 1928