ABANSD’ARA

Todo va por sus pasos contados en NY (1954)

De la crònica de Josep Pla (Palafrugell, 1897-1981) publicada aquesta setmana fa anys a Destino (18-IX-1954). A la postguerra Pla va recaure en la dèria pels viatges. Descriu Nova York amb recursos costumistes, garbellats en el sedàs d’una aparent ingenuïtat i amb un to mancat de les pretensions de les Cartes de lluny (1928). Foto del blog de Xavier Febrés.