ABANS D’ARA
Opinió 05/08/2021

Baltasar Samper: l’Orquestra Pau Casals (1931)

Peces històriques triades per Josep Maria Casasús

Baltasar Samper 1931
2 min
Pau Casals, amb la seva orquestra

De la crònica de Baltasar Samper i Marquès (Palma, 1888 - Ciutat de Mèxic, 1966) a Revista de Catalunya (I/VI-1931) sobre l’Orquestra Pau Casals. Ha fet cinquanta-cinc anys de la mort a l’exili de Baltasar Samper, músic, compositor, pianista, director d’orquestra. També va fer de crític musical i d’etnomusicòleg per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.

Enguany, com els darrers anys passats, l’Orquestra Pau Casals ha inaugurat aquí la temporada musical amb la sèrie ja tradicional de «Concerts de tardor». Cal remarcar que aquests sis concerts han estat gairebé els únics, de caràcter públic, que s’han donat a Barcelona durant els dos primers mesos del curs, època que arreu, després del dejuni imposat per les vacances d’estiu, és la que marca la més intensa activitat musical. Considerant només la quantitat, ja que la qualitat en aquest cas és immillorable, el balanç d’aquests dos mesos és descoratjador, però, en realitat, no pot sorprendre sinó als qui no s’hagin donat compte del progressiu desinteressament del nostre públic, si no per la música, per les manifestacions que tenen lloc a les sales de concerts. No solament els concerts organitzats per empreses particulars són impossibles aquí temps ha, sinó que fins algunes de les Associacions i entitats que amb més entusiasme i abnegació han treballat per la cultura musical d’aquesta ciutat, han hagut de suspendre llurs tasques enmig d’una lamentable indiferència, [...] La necessitat ineludible de portar remei a aquesta crisi que tan poc favor ens fa ha estimulat algunes lloables iniciatives, i els darrers dies de novembre passat foren inaugurades dues noves entitats de concerts: la Filharmònica de Barcelona i l’agrupació Audicions Intimes, filial de l’Associació de Música da Càmera. Cal felicitar-nos d’aquest fet, i volem esperar que assenyali el principi d’una reacció que tanmateix no hem desesperat mai que s’arribi a produir amb prou força per a tornar-nos un prestigi que caldria haver guardat millor. Els concerts ja esmentats de l’Orquestra Pau Casals han estat enguany particularment atractius. L’il·lustre animador d’aquesta entitat donà un singular interès als programes amb la invitació al mestre francès Vincent D’Indy de venir a dirigir el primer concert; amb les dues memorables audicions de La Damnació de Faust, tan ben reeixides, amb la col·laboració de l’Orfeó Gracienc i d’un excel·lent quartet de cantaires francesos, que bé poden ésser considerades entre les millors gestes del mestre Casals al cap de la seva orquestra; amb l’estrena de dues obres d’autors catalans: l’Obertura per al drama Terra Baixa, de Francesc Pujol, i Variacions concertants per a piano i orquestra de Gaspar Cassadó; [...] L’Associació Obrera, que compta sempre amb l’auditori exemplar tantes vegades elogiat per nosaltres, ha donat dos concerts simfònics, a càrrec de l’Orquestra Pau Casals, i dos de música da Camera confiats al Quartet Laietà , notable agrupació d’artistes barcelonins, i a la pianista senyora Mercè Padrosa de Cabral i al violinista senyor Cabral. la presentació dels quals assoli un èxit ben satisfactori. [...]

stats