ABANSD’ARA

Un criat dels Reis que tenia pressa (1926)

Del text rimat de Josep Bruquetas, Guillem d’Oloró (? - Barcelona, 1936), publicat a En Patufet (2-I-1926). Inclou al final un conte inspirat en un humor inofensiu en la línia d’aquell setmanari infantil tan popular fins a l’acabament de la guerra. El narrador Josep Bruquetas era corrector de proves d’obres de clàssics llatins i grecs editades per la Bernat Metge.
GUILLEM D’OLORÓ 1926