29/08/2021

Delmes, pontatges i peatges

2 min

Quan els estats volen que algú inverteixi diners en una empresa o infraestructura, sigui un túnel, un pont, una autopista o una empresa extractiva, el que fan és cedir els beneficis de la seva explotació a canvi que els inversors privats avancin els diners. Es diu concessió administrativa, dura diverses dècades i sol ser un niu de corrupció i injustícies. Exactament el mateix que succeïa amb l’assignació de terres als senyors feudals i la noblesa per part dels reis i monarques.

L’esquema és molt semblant: molts dels nobles de l’Edat Mitjana rebien terres o propietats del monarca de torn. A canvi de l’usdefruit de les terres, el noble usufructuari pagava impostos, una part de la collita, criança o beneficis, a la cort.

Els delmes són a les terres el que els pontatges als ponts o el que els peatges a les autopistes.

En els processos d’assignació de terres de les monarquies absolutistes hi participava tota una cohort d’ajudants, secretaris i altres sangoneres que, mitjançant corrupció, tramaven i pactaven compensacions sota mà abans d’aconsellar al rei sobre qui afavorir.

De la mateixa manera, ha sigut habitual en les socialdemocràcies europees del segle XX veure casos de corrupció a l’hora d’assignar contractes d’explotació i concessions, perquè quan hi ha béns comunals i la gestió l’assignem a una sola persona o grup reduït de persones, la temptació està servida.

Imagineu un món sense béns comunals. Un món on absolutament tot, inclòs un tram d’autopista, tingués una propietat privada. No hi hauria corrupció possible. Si tot pertany a algú específic, aquest algú vetllarà pels seus propis interessos i la corrupció seria molt més difícil.

El final dels peatges no és només el final d’una discriminació inacceptable amb Catalunya. És el final d’un mecanisme d’inversió i desenvolupament del passat, anacrònic i font de malversacions.

Ho demostraré: si una inversió és rendible, el benefici ha de ser per a l’estat i revertir en els propis ciutadans. I si no ho és, com ara un parc o zona verda, que no dona guanys, la seva funció és la de donar un servei a la gent. Sigui com sigui, les concessions fa temps que en una socialdemocràcia seriosa han deixat de tenir sentit.

stats