ABANSD’ARA

El doble interès de Catalunya

De Rovira i Virgili (Tarragona, 1882 - Perpinyà, 1949) a La Humanitat (3-X-1934), òrgan d’ERC. Tres dies després (demà farà anys), Companys va proclamar “l’Estat Català de la República Federal Espanyola” (foto d’aquell acte). Deia que amb el govern Lerroux format el dia abans havien assaltat el poder “forces monarquitzants i feixistes” que volien trair la República.
ANTONI ROVIRA I VIRGILI 1934