‘PÍNDOLA LEGAL’

La “dona de fer net l’escala” és la teva treballadora

Una consulta clàssica, per ser habitual i per la irregularitat en la qual gairebé sempre es troben els afectats. Aquelles persones a les quals normalment ens referim com “la dona de fer net l’escala” són treballadores per compte d’altri de la comunitat amb tots els seus drets laborals i de seguretat social.

Una sentència del Tribunal Suprem de 20/1/2015 reconeix com a laboral la prestació dels serveis de neteja, a una comunitat de propietaris, d’una senyora que seguia les instruccions dels veïns, utilitzava material de la comunitat i tenia un sou per unes hores setmanals. El fet que si estava malalta la substituís un familiar no impedeix que aquesta relació fos laboral.

No hi ha cap dubte que si teniu una persona netejant les zones comunes del vostre edifici és un treballador laboral pel qual haureu de pagar seguretat social.

El veí que presideix la comunitat tindrà l’honor de presidir una empresa a efectes laborals. A qualcú li encantarà exercir tan honorable càrrec. Si a qualque ministre li pegàs per regular aquestes situacions, les xifres d’empleats i empreses creixerien una barbaritat. No donaré idees…

Més continguts de