ABANSD’ARA

L’estiu del veïnat (1925)

Acudit de Gaietà Cornet (Barcelona, 1878-1945) a ¡Cu-Cut! (3-VIII-1905), i article de Francesc Trabal, Senyor Banyeta (Sabadell, 1899 - Santiago de Xile, 1957), al Diari de Sabadell (28-VIII-1925). Mirades costumistes iròniques de tòpics del tarannà català. Peu de l’acudit: “D’estiueig: -A on va vostè, don Pau? -Jo a L’Escala. -Jo vaig més amunt: al terrat”.

GAIETÀ CORNET I FRANCESC TRABAL