ABANSD’ARA

Una gran pèrdua: Francesc Moragas i Barret

De l’article de Maurici Serrahima i Bofill (Barcelona, 1902-1979), a Mirador (4-IV-1935), escrit amb motiu de la mort, avui fa vuitanta-quatre anys, de Francesc Moragas i Barret (Barcelona, 1868-1935), advocat i economista, especialitzat en matèria de previsió i estalvi. El 1904 va fundar la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, entitat que va dirigir.
MAURICI SERRAHIMA 1935