ABANSD'ARA

Un infart de miocardi (1974)

De l'autoreportatge de Josep Pla (Palafrugell, 1897-1981) inclòs a Notes per a Sílvia (juny 1974). Els metges li havien demanat que descrivís amb precisió les sensacions de l'infart