El Nobel que va predir el canvi climàtic

Recordo l'emoció d'entrevistar Mario Molina pocs dies després que rebés el premi Nobel

Maritza Garcia entrevistant el Premi Nobel de Química Mario Molina, el 1995