ABANSD’ARA

El nostre nudisme (1930)

Columna de Carles Soldevila (Barcelona, 1892-1967) al diari La Publicitat (22-VII-1930). Un mes abans, Josep Maria de Sagarra (Barcelona, 1894-1961) també exposava a la seva columna al setmanari Mirador (26-VI-1930) una opinió personal sobre el nudisme, moda que causava furor en una Catalunya que s’alliberava de les repressions de tota mena imposades per la dictadura monàrquica de Primo de Rivera. 

CARLES SOLDEVILA 1930