ABANS D’ARA
Opinió 17/01/2022

Aquí ha passat alguna cosa (1922)

Peces històriques triades per Josep Maria Casasús

EDITORIAL DE ‘LA PUBLICIDAD’ 1922
2 min
Aquí ha passat alguna cosa (1922)

Editorial de La Publicidad (17-I-1922) sobre una crisi política provocada per conxorxes militars que el setembre de l’any següent van reeixir imposant la dictadura del general Primo de Rivera. El dibuix satíric de L’Esquella de la Torratxa (20-I-1922), inspirat en la tradició dels Tres Tombs de cada 17 de gener (diada d’ahir, Sant Antoni), caricaturitza tres governants en aquell episodi de fa un segle. En primer terme, Francesc Cambó, de la Lliga Regionalista, ministre d’Hisenda, a qui en el peu de la vinyeta atribueixen aquesta frase: “Tornem-hi, nois, que no ha estat res”

El cas d’uns ministres que fan veure que se’n van, i tornen, no és nou a Espanya. Es tracta d’un espectacle que aquí es produeix sovint. El Govern Maura va dimitir, i després ha retirat la dimissió. Però cal reconèixer que en aquest cas no es tracta d’un simple moviment de dansa política, sinó d’esdeveniments que poden ser transcendentals. Habitualment, quan un Govern que se n’anava, decideix quedar-se, cal sintetitzar allò que ha passat amb una frase feta: “Aquí no ha passat res”. Ara pot dir-se tot el contrari. Aquí ha passat alguna cosa. Entre la dimissió del ministeri i la retirada de la dimissió, han succeït fets que poden influir decisivament en el curs de la història d’Espanya. El que ha passat és a la vista. I cal agrair al Govern Maura que hagi fet possible la publicitat de tots els tràmits del conflicte, renunciant a la crítica periodística que per motius molt més fútils han provocat aquests Governs. Maura va presentar la dimissió col·lectiva del Gabinet perquè uns organismes militars, sortint-se de la seva esfera d’acció, vetaren una disposició que els afectava i que havia estat acordada pel Govern en ple. I Maura ha retirat la dimissió quan aquests organismes han renunciat, després de vacil·lacions i de lluites internes, a intervenir en las tasques que corresponen pròpiament als ministres i al Poder civil. Les Comissions informatives de l’exèrcit queden des d’avui sotmeses al Reial decret publicat a la “Gaceta ” [actual BOE]. Nosaltres declarem que el contingut del Reial decret és lògic, plausible i saludable. Allò que ens meravella és que no s’hagués pensat abans a posar determinades limitacions a l’acció d’uns organismes que des de fa cinc anys contribueixen a la pertorbació general de l’Estat espanyol. La solució de la crisi, i amb ella la del conflicte militar, és la millor que, en les actuals circumstàncies, podia esperar-se. I com a prova acomplerta de la desaparició de les pressions anticonstitucionals, vindrà aviat, segurament, la derogació de la tristament cèlebre llei de Jurisdiccions.

stats