L’EDITORIAL

El preu de la llum, un llast per a les llars catalanes

És conegut que l’elevat preu de la llum és un dels factors que perjudiquen l’economia catalana i resten competitivitat a les seves empreses i capacitat de compra a les famílies. Els successius governs espanyols han aprovat reformes per corregir el diferencial amb altres països del nostre entorn, però tots han fracassat en l’objectiu d’aconseguir un sistema per calcular el preu transparent, equitatiu i també predictible. Al contrari, cada mes a moltes llars s’enduen una sorpresa desagradable en forma de rebut de la llum.

Les últimes dades de l’Eurostat sobre el primer semestre del 2017 són especialment sagnants perquè demostren que mentre que a Europa el preu de la llum s’ha estancat o baixa lleugerament (-0,5%), a Espanya ha pujat un 5,1%. Aquest diferencial també es dona amb el gas, que mentre que a Espanya baixa un 1,5%, a Europa disminueix a un ritme molt superior: la reducció és del 6,3%.

Aquest diferencial es tradueix en menys qualitat de vida dels treballadors catalans. L’alt preu de l’energia és una de les causes principals de la pobresa energètica, ja que són moltes les famílies que no poden assumir aquest cost i opten per no encendre els radiadors o la calefacció. Ara arriba una onada de fred i es tornaran a viure situacions extremes en moltes cases. El Parlament de Catalunya va voler posar-hi remei amb la llei de la pobresa energètica, però, com ha passat amb moltes altres iniciatives de l’última legislatura, va acabar tombada pel Tribunal Constitucional. Aquesta és, precisament, una de les banderes que portaran els partits sobiranistes en el seu programa electoral.

L’alt preu de l’energia, però, no només és un problema per a les famílies més pobres, sinó que afecta el conjunt de l’economia, ja que el capital que s’ha de destinar a aquesta despesa no es pot destinar a activar el consum en altres àmbits. Aquest alt preu perjudica el conjunt del país i, per tant, també les empreses. A les portes de la campanya electoral del 21-D, seria bo que també les institucions empresarials com Foment del Treball alcessin la veu per denunciar les polítiques estatals que els són clarament perjudicials. I que les formacions que es presenten el 21-D expliquessin quines solucions aporten a una qüestió que afecta de ple la ciutadania en el seu dia a dia.