ABANSD’ARA

La publicitat moderna

De Pere Català (Valls, 1889 - Barcelona, 1971) a Mirador (20-IV-1933), i anunci del 1931 reproduït del llibre Pensar és triomfar, de Lluís Costa. Els teòrics de la modernització publicitària catalana condemnaven el “mal gust”. Les lleis i la deontologia no condemnaven encara imatges d’un nen amb una ampolla d’una beguda alcohòlica sota el braç.

[...] L’esperit humà, si bé molt divers, pot classificar-se en unes quantes espècies que tenen un nexe comú. Saber doncs l’índole del producte que es vol anunciar, a quina classe d’esperits va dirigit i utilitzar els mitjans més adients per excitar les reaccions que segons el nostre pla ens proposem en aquella peculiar psiquis, és l’ideal de tot publicitari. [...] La psicotècnia que ens proposem és d’un ordre purament científic, en el qual el cartell sigui la conseqüència d’unes condicions psicològiques determinades, i per tant apte per estimular els òrgans sensitivo-motors de l’individu. [...] Neguem que es pugui fer publicitat bona sense coneixements de la psicologia humana, i si en alguns casos així han fet bona publicitat, és perquè tenen una intuïció, una aptitud innata, i han adquirit en l’escola de la vida uns coneixements psicològics que no coneixen per tecnicismes, però que pressenten i comprenen. [...] No volem acabar sense fer al·lusió al contrast que ofereixen certes campanyes de mal gust que s’han fet en el nostre país disfressant i ridiculitzant pobra gent, obligada per la necessitat, o exhibint cartells d’un mal gust insuperable. [...]

Més continguts de