Publicitat
Publicitat

L'EDITORIAL

La qualitat de l'aire depèn de la reducció del vehicle privat

La contaminació no és només un problema per al medi ambient. La contaminació mata. Es calcula que cada any es podrien evitar unes 3.500 morts si es reduïssin les partícules sòlides en suspensió a l'aire de Barcelona. El trànsit urbà genera més del 85% de la contaminació de l'aire de les zones urbanes. Ergo , la millor manera d'evitar morts implica reduir el trànsit. Però el cotxe sembla sagrat i fins que no baixi dels altars serà difícil millorar la qualitat de vida de les nostres ciutats. La prova és que ahir es va celebrar el Dia sense Cotxes i poca cosa es va notar.

Mesures com el nou Pla d'actuació per la millora de la qualitat de l'aire 2011-2015 , que ahir va presentar la Generalitat, són un pegat, tot i que necessari, per tal de reduir un 20% les emissions. S'evitarien així la sanció que ens podria posar la Unió Europea per superar els límits permesos de contaminació per diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió a l'àrea metropolitana. L'anterior Govern ja ho va intentar, fins i tot amb mesures tan polèmiques com la reducció de la velocitat, i tampoc no se'n va sortir.

Aquest nou pla s'ha definit com a "realista" i opta per incentivar en lloc de prohibir. Es tracta de bonificar amb descomptes als peatges els conductors que no contaminin i també planteja promoure l'adquisició de motos elèctriques. Alhora, vol fomentar el transport públic -cosa que en època de retallades sembla difícil d'aconseguir- i aplicar mesures excepcionals quan les condicions atmosfèriques així ho aconsellin. El pal de paller de tot plegat passa per reclamar al govern central que apugi els impostos dels combustibles dièsel, els més contaminants. Això, per cert, podria ajudar, de passada, a millorar les finances autonòmiques, ja que el 58% d'aquest impost és autonòmic.

Ja veurem si aquestes mesures convencen la Unió Europea o si les trobarà massa tèbies. El que és evident és que, a mitjà termini, caldrà reduir el trànsit. Ens hi va la salut.

Riure, malgrat tot

Més continguts de