ABANSD’ARA

La rebaixa dels preus dels lloguers (1936)

De l’editorial de La Veu de Catalunya (2-VIII-1936), diari que feia poc havia ocupat la CNT. Tot i que hi havia una hegemonia revolucionària, el sindicat anarquista no demanava a la Generalitat que decretés moratòries ni condonació del pagament de lloguers. Uns i altres entenien que aquesta mesura perjudicaria propietaris modestos que depenien d’una renda.
EDITORIAL DE ‘LA VEU DE CATALUNYA’ 1936