ABANSD’ARA

El sentit de la mort (1947)

De l’article de Josep Ferrater Mora (Barcelona, 1912-1991) a Revista de Catalunya (París, juliol-setembre, 1947). La càtedra de la Universitat de Girona que porta el nom d’aquest filòsof de referència posa a l’abast del públic la versió digitalitzada del seu Diccionario de Filosofía, l’obra de consulta sobre aquesta matèria més prestigiosa en l’àmbit hispànic.
J. FERRATER MORA 1947