ABANSD’ARA

Els separatistes (1943)

De l’apartat d’un article de Domènec Guansé (Tarragona, 1894 - Barcelona, 1978) publicat a Germanor (Santiago de Xile, VII-1943), i que duia el títol genèric de “L’esmicolament del pensament català”. Guansé era un dels articulistes més esmolats i desinhibits de la diàspora republicana. Posava en evidència, sense embuts, actituds hipòcrites d’alguns extremistes.
DOMÈNEC GUANSÉ 1943