Publicitat
Publicitat

L'EDITORIAL

La tecnologia i la globalització han revolucionat el treball

Els estralls de la crisi es veuen reflectits en la manera com evolucionen els lemes de les manifestacions convocades pels sindicats. El d'avui -"Treball, drets, dignitat. S'ho volen carregar tot"- expressa una barreja de por i malestar davant el desmantellament d'un estat del benestar que els diferents governs diuen que ja no podem pagar.

Un atur impropi d'un país desenvolupat i un jovent amb un únic horitzó de retallades són un terreny adobat per a una mobilització sindical sense precedents. Però el que hem vist en aquesta crisi -l'èxit només relatiu de la vaga general del 29-M i, sobretot, el moviment tan lliure dels indignats - confirma que el desencís dels ciutadans amb els polítics, dels quals diuen sovint que no els representen, també és aplicable als sindicats.

Últimament, aquestes organitzacions són víctimes d'un poderós corrent d'opinió interessat a desacreditar-les i a escampar que només els interessa cobrar subvencions i percentatges pels ERO. Aquest corrent subratlla els costos dels seus alliberats i critica que semblin batallar més pels ocupats que pels aturats. Això fa que molts ciutadans se'n desentenguin, sense valorar que molts dels drets socials que ara tenen no existirien sense la lluita que d'altres han lliurat per ells.

Però això no eximeix els sindicats d'una reflexió sobre el seu paper. Perquè corren el risc de caure en la irrellevància justament quan la crisi afebleix més la protecció dels treballadors. La globalització i la tecnologia han revolucionat l'organització del treball i han creat nous tipus de feina. La mentalitat i fins i tot el llenguatge dels sindicats són encara adequats per a grans estructures industrials. Però quan aquestes minven de pes a favor dels serveis, la influència sindical no hi arriba , igual com tampoc arriba als autònoms i a les miniempreses.

Els sindicats han d'entendre el nou món laboral i primar la col·laboració a la confrontació. I la lliçó també val per als empresaris. Quan els uns i els altres col·laboren els fruits arriben.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT