PROJECT SYNDICATE

Escapant de l'obscurantisme sobre la desigualtat

Si la desigualtat és acceptable o no és una qüestió d'elecció col·lectiva

Un home mira de moure el carro amb què transporta les seves pertinences, a Barcelona. / XAVIER BERTRAL