24/06/2012

Two words

2 min

M'escriuen des de la secció d'Opinió per recordar-me que l'edició d'avui està dedicada a destacar la importància d'aprendre anglès. Completament d'acord. Si tots els catalans parléssim anglès amb fluïdesa, la història seria ben diferent. Ni tan sols ens caldria ser independents perquè ja ens hauríem empadronat a Massachusetts. El domini de l'anglès és bàsic, no només per poder fer una profitosa carrera professional en qualsevol sector, sinó per a una cosa potser encara més important: no fer el ridícul cantant I will survive al karaoke.

Com es pot comprovar des de la primera pàgina del diari d'avui, tots els titulars apareixen en anglès subtitulats en català. Així doncs, en previsió de l'espai que havia d'ocupar la seva traducció, el departament de Disseny del diari em demanava un títol curt per a aquest article. Màxim, dues paraules. Estem en una època en què triomfen els títols llargs i els bidons de gasolina. Com si moltes paraules encapçalant un text garantissin un argument meravellós. Els títols llargs fan patxoca i vesteixen un cop compaginats. Dues paraules, en canvi, exigeixen concisió i esforç de síntesi. Tanmateix, amb dues paraules es pot dir tot. Tot el que vingui després serà complementari i, fins a cert punt, superflu. Amb un parell de mots n'hi ha de sobres per resumir qualsevol sentiment, expressar un desig o lamentar una frustració. Proveu-ho, és un exercici mental saludable i gratuït. Després ja entrarem en detalls, però si tenim clares les dues primeres paraules, la resta vindran soles. Amb dues paraules podrem declarar amor, partir peres o enviar a cagar. Dues paraules poden ser veritat absoluta o mentida cruel.

Per tant, un altre dia rodó al servei del diari ARA. Aprenc anglès i descobreixo que, com ja m'havien advertit, massa palla no és saludable. Amb l'encàrrec dels departaments d'Opinió i Disseny comprovem que amb poca lletra es pot dir molta cosa. I això s'ha d'agrair. En dues paraules, companys: thank you .

stats