ABANSD’ARA

La última marcha de Luther King (1968)

De l’article del sociòleg Sergio Vilar (València, 1935 - Barcelona, 1998) a La Vanguardia (6-IV-1968). Demà és la Festa Nacional dels Estats Units d’Amèrica. Celebren que el 4 de juliol del 1776 els independentistes d’aquella nació van aconseguir separar-se de l’Imperi Britànic. Les injustícies punyents que va descriure Vilar fa mig segle encara agiten el país.